top of page

HomeDiensten Tekstbureau/ Corrigeren & Redigeren

Corrigeren & Redigeren

Niets vervelender dan een taalfout in een tekst waar u zo hard aan gewerkt heeft. Daarom is het verstandig een ervaren eindredacteur met een frisse blik naar uw teksten te laten kijken. Als freelance tekstschrijver redigeer ik teksten en corrigeer ik spelfouten, grammaticale fouten en stijlfouten. 

Redigeren van teksten

 

Bij het redigeren van teksten let ik op de zinsopbouw, inconsistenties en andere verbeterpunten. Ik verduidelijk haperende en onduidelijke zinnen en kijk op welke manier een tekst nog aansprekender wordt. Daarnaast let ik op de stijl van de tekst en kijk bijvoorbeeld of deze geschikt is voor de doelgroep. 

Redigeren van teksten
Waarom een professionele eindredacteur?

 

Fouten in een tekst doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van de boodschap. Het is dan ook van essentieel belang dat er op gepubliceerde teksten niets valt aan te merken. Een professionele freelance tekstschrijver haalt zelfs de kleinste fouten uw teksten. Tevens kunt u bestaande teksten laten herschrijven.

bottom of page